Реформа Уједињених Нација

Реформа Уједињених Нација

Потреба за реформом Уједињених нација у прилагођавању организације новој глобалној равнотежимоћи је широко препозната. Ипак, овуреформи често ометанедостатакглобалног консензуса о томе како сеона треба спровести. Програм реформе УН-а се дотиче практично свих области...
Процес доношења одлука у систему Уједињених нација

Процес доношења одлука у систему Уједињених нација

Појам и историјат Организације Уједињених нација Организација Уједињених нацијасматра се јединоммеђународном организацијом са универзалним чланством, што значи да све међународно признате државе и поједини посматрачи попут Ватикана, Палестине учествују у њеном раду....
Међународни дан права на истину о масовном кршењу људских права и на достојанство жртава

Међународни дан права на истину о масовном кршењу људских права и на достојанство жртава

Истина као феномен одувек је била инхерентни елемент људског постојања. Свако људско  биће тежи да спозна истину, јер њено одсуство неретко рађа осећај неизвесности, неправде и очајања. Ови осећаји посебно долазе до изражаја у случају страдања најближих, када њихове...