Сандра Живковић

Сандра Живковић

Председница Комисије за пријем нових чланова

Сандра Живковић је завршила друштвено-језички смер Пожаревачке гиманзије. Сада је апсолвент Правног факултета Универзитета у Београду. Током студија похађала је курсеве из области реторике и беседништва, потом Правне клинике за азил и Академије за предузетништво, те се истиче у области писања и јавног наступа. Члан је Клуба за Уједињене Нације Правног факултета у Београду и председница Комисије за пријем нових чланова. Такође, учествовала је на Моделу Уједињених нација у Београду 2015. године, затим у Љубљани као делегат Немачке у Комитету за људска права 2016. године, и 2017. године у Бјалистоку, у Пољској у улози судије у Међународном суду правде и добила награду најбољег делегата. У новембру текуће године, била је део пројекта European Youth Award у Грацу. Пише текстове правне садржине за Номцентар. Говори енглески и немачки језик. 

Себе описује као филантропа и плувиофила.