Odbor za simulaciju suđenja

 Konferencije u vidu modela Ujedinjenih nacija i modela Evropske unije nisu jedine simulacije kojima se naš Klub bavi. U okviru zasebnog Odbora za simulaciju sudskog postupka organizuju se simulacije suđenja domaćih i međunarodnih sudova uz saradnju istaknutih poznavaoca grane prava u okviru koje se simulacija vrši. Ove simulacije su takođe takmičarskog duha, te se najbolji zastupnici osim stečenog ugleda kod profesora uz čiju saradnju se sprovode simulacije, mogu pohvaliti i nagradama u vidu ispitnih bodova iz predmetne materije što dovoljno govori o ozbiljnosti i značaju samog takmičenja. Do sada su u okviru Odbora za simulaciju suđenja organizovane sledeće simulacije:

  1. Simulacija rada Krivičnog suda Republike Srbije; stručnu podršku i pomoć u pripremi ovog takmičenja pružila je asistent na predmetu Krivično procesno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Ivana Miljuš.
  2. Simulacija rada Evropskog suda za  ljudska prava u Strazburu, Republika Francuska; obuka Odbora za simulaciju suđenja održana je u saradnji sa profesorkom sa katedre za Međunarodno javno pravo Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Ivanom Krstić i zastupnicom Republike Srbije pri Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, dr Natašom Plavšić.