Одбор за симулацију суђења

 Конференције у виду модела Уједињених нација и модела Европске уније нису једине симулације којима се наш Клуб бави. У оквиру засебног Одбора за симулацију судског поступка организују се симулације суђења домаћих и међународних судова уз сарадњу истакнутих познаваоца гране права у оквиру које се симулација врши. Ове симулације су такође такмичарског духа, те се најбољи заступници осим стеченог угледа код професора уз чију сарадњу се спроводе симулације, могу похвалити и наградама у виду испитних бодова из предметне материје што довољно говори о озбиљности и значају самог такмичења. До сада су у оквиру Одбора за симулацију суђења организоване следеће симулације:

  1. Симулација рада Кривичног суда Републике Србије; стручну подршку и помоћ у припреми овог такмичења пружила је асистент на предмету Кривично процесно право на Правном факултету Универзитета у Београду, Ивана Миљуш.
  2. Симулација рада Европског суда за  људска права у Стразбуру, Република Француска; обука Одбора за симулацију суђења одржана је у сарадњи са професорком са катедре за Међународно јавно право Правног факултета Универзитета у Београду, др Иваном Крстић и заступницом Републике Србије при Европском суду за људска права у Стразбуру, др Наташом Плавшић.