Одбор за маркетинг

У оквиру организационе структуре Клуба за Уједињене нације постоји и Одбор за маркетинг и промоцију. Основни задаци и опсег посла овог одбора су промоција и рекламирање активности Клуба на сајту Правног факултета, друштвеним мрежама, студентским порталима, радио станицама и телевизији. Стога се деловање Клуба и ширење вредности и идеја Организације уједињених нација, не зауставља само да нашим активностима. Наш рад остаје запажен у јавноси  и чини део шире слике борбе за напредак друштва.