O nama

UVOD I ISTORIJAT

Klub za Ujedinjene nacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je nevladino i neprofitno udruženje studenata Pravnog fakulteta univerziteta u Beogradu, osnovano sa ciljem širenja svesti i edukacije članova o značaju ideala i rada Ujedinjenih nacija za očuvanje mira, poštovanje ljudskih prava i razvoja u svetu.

Klub za Ujedinjene nacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu nastao je šezdesetih godina dvadesetog veka. Osnivači Kluba su bili istaknuti profesori i najbolji studenti Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji su kao alumnisti postali jedni od najeminentijih sturčnjaka u svojoj profesiji. Kao najistaknutije naglasili bismo prof. dr Momira Milojevića i prof. dr Vojina Dimitrijevića. Profesor dr Momir Milojević kao šef katedre za Međunarodno pravo i međunarodne odnose na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, bio je član Komiteta za ljudska prava svetskog Udruženja za međunarodno pravo. Bio je potpredsednik i saizvestilac Podkomiteta za razvoj ljudskih prava u svetlosti Helsinške deklaracije, član Komiteta za primenu ljudskih prava i učesnik više od šezdeset naučnih skupova u zemlji inostranstvu. Profesor dr Vojin Dimitrijević bio je podpresednik Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, ad hoc sudija Međunarodnog suda pravde, komesar Međunarodne komisije pravnika i član njenog izvršnog odbora, član Venecijanske komisije Saveta evrope za demokratiju putem prava, član Stalnog arbitražnog suda u Hagu, član instituta za Međunarodno pravo, direktor Beogradskog centra za ljudska prava i počasni doktor i gostujući profesor na mnogim prestižnim univerzitetima u svetu.

Klub za Ujedinjene nacije danas čine ambiciozni studenti Univerziteta u Beogradu kao i studenti drugih fakulteta i univerziteta čije je sedište u Beogradu. Naš tim predstavlja skup vrednih mladih ljudi željnih sticanja novih znanja i iskustava. Spremnost na posvećen rad u sferi međunarodnih odnosa najbolje se ogleda u mnogobrojnim aktivnostima. S ponosom možemo da kažemo da je jedna od glavnih odlika Kluba raznolikost talenata i interesovanja naših članova. Nastojimo da dokažemo potencijal koje naše udruženje nosi i činimo to najpre uspostavljanjem saradnje sa instutucijama, diplomatskim predstavništima i međunarodnim studentskim udruženjima, osvajanjem nagrada na najprestižnijim međunarodnim konferecijama u okviru delovanja Ujedinjenih nacija, osvajanjem nagrada ne samo na domaćim simulacijama suđenja već i  na najprestižnijim takmičenjima za pravnike, poput Moot court-a u oblasti Međunarodnog javnog prava (The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition) koje se održava u Vašingtonu i Moot court-a u oblasti medijskog prava (Monroe E. Price Media Moot Court Competition) koje se održava na Oksfordu, osvajanjem nagrada na najprestižnijem takmičenju u besedništvu u Srbiji koje se održava na Pravnom fakultetu u Beogradu; širenjem ideje altruizma i delovanjem u humanitarnim aktivnostima. Naši alumnisti polaznici su mnogobrojnih prestižnih akademija, škola i univerziteta, poput Evropske akademije diplomatije u Varšavi, Beogradske otvorene škole, programa “Primenjena diplomatija” pri Evropskom pokretu u Srbiji, Foruma za diplomatiju i međunarodne odnose i studenti su master studija na Kembridžu, Univerzitetu u Beču, Austrija, Univerzitetu u Poatjeu, Francuska i drugim.

CILJEVI I AKTIVNOSTI

U duhu ambicija naših eminenih alumnista, Klub za Ujedinjene nacije putem raznovrsnih aktivnosti neprekidno radi na ostvarivanju kako kratkoročnih, tako i dugoročnih ciljeva udruženja. Njihova uzajamna povezanost prikazuje sliku svrhe postojanja Kluba. Pre svega, u okviru kratkoročnih ciljeva  Kluba nudimo aktivnosti uz pomoću kojih članovima omogućavamo praktičan uvid u delokrug poslova Ujedinjenih nacija, kao i neposredan dijalog sa istaknutim diplomatama i stručnjacima putem kojeg dobijaju saznanja ne samo o bitnim dešavanjima u svetu u oblasti međunarodnih odnosa nego i o ličnim iskustvima bavljenja međunarodnim pravom i diplomatijom. Zahvaljujući upravo ovakvim aktivnostima u mogućnosti smo da radimo na ostvarenju dugoročnih ciljeva Kluba a to su:

 1. zalaganje za očuvanje mira i širenje tolerancije u svetu;
 2. promovisanje značaja osnovnih ljudskih prava i sloboda;
 3. upoznavanje o radu i promovisanje aktivnosti Organizacije Ujedinjenih nacija;
 4. izučavanje međunarodnog prava, diplomatije i drugih načina doprinosa obrazovanju pravnika i mladih drugih profesija;
 5. razvijanje i učvršćivanje saradnje i solidarnosti između svih ljudi sveta bez obzira na rasnu, nacionalnu, versku i političku pripadnost;
 6. društveno osnaživanje članova, naročito kroz podsticanje volonterizma i omladinskog rada.

Svoje ciljeve kao studentsko udruženje nastojimo da ostvarimo organizovanjem raznrovrsnih aktivnosti poput:

 1. Prikupljanja i obrade naučne i stručne literature u oblasti međunarodnog prava, ljudskih prava i međunarodnih odnosa.
 2. Organizovanja, samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama: stručnih skupova, savetovanja, seminara, tribina i okruglih stolova radi edukacije članova u oblasti međunarodnog prava i rada Organizacije Ujedinjenih nacija.
 3. Saradnja sa univerzitetima, drugim fakultetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, radi zajedničkog ostvarivanja ciljeva.
 4. Delovanje na polju diplomatskog angažovanja mladih, međunarodne politike, interkulturnog dijaloga.
 5. Posete državnim institucijama, sudovima, međunarodnim organizacijama, diplomatskim predstavništvima i centrima Ujedinjenih nacija, u cilju  stručnog usavršavanja svojih članova.
 6. Organizovanje učešća na konferencijama i seminarima u zemlji i inostranstvu. Organizovanje priprema i simulacija rada organa Ujedinjenih nacija, kao i sudskih postupaka domaćih i međunarodnih sudova.
 7. Promovisanje dalekosežnih ciljeva Kluba kao i svih aktivnosti i dešavanja vezanih za rad Ujedinjenih nacija na društvenim mrežama.

 

POTENCIJAL AKTIVNOSTI

Delovanje Kluba za Ujedinjene nacije na međunarodnom planu, kontakt sa svetom diplomatije, međunarodnih odnosa i međunarodnog prava i ostvarivanje dugoročne saradnje sa institucijama i organizacijama rezultiralo je poboljšanjem nivoa obrazovanja i stručnog usavršavanja naših članova i pripremilo nas za buduću karijeru. Naše aktivnosti su doprinele širenju svesti mladih o ključnim pitanjima današnjice, probudile kreativan i logički način razmišljanja i podstakle studente da znanje stečeno na fakultetu praktično primene. Kontakti i saradnja koje smo ostvarili u zemlji i inostranstvu predstavljaju umrežavanje mladih profesionalaca za budućnost. Međunarodnu saradnju planiramo da podignemo na još viši i inventivniji nivo u narednom periodu. Nameravamo da to uradimo razvijanjem našeg rada sa dosadašnjim institucijama, uspostavljanjem novih saradnji sa još eminentnijim ličnostima i posetama višim institucijama koje deluju u sferi međunarodnih odnosa. Do sada smo uvek opravdali ukazano poverenje predano radeći na svim poljima našeg delovanja i nastojimo da tako i ostane. 

NAŠA VIZIJA

Izražena heterogenost ličnosti koje čine Klub predstavlja jednu od naših prednosti u odnosu na druge studentske klubove. Svakodnevni napredak Kluba rezultat je rada pravnika, studenata političkih i organizacionih nauka, filologa, ekonomista, farmaceuta, programera i mnogih drugih akademskih građana. Naš uspeh nije oslikan samo u trenutnim dostignućima naših članova već on stoji iza jedne dalekosežne vizije, a to je stvaranje mreže uspešnih profesionalaca ostvarenih u najrazličitijim akademskim poljima. Ostajući verni tradiciji, želimo da opravdamo ambicije osnivača Kluba za Ujedinjene nacije Pravnog fakulteta unošenjem inovativnijeg pristupa delovanja. Ostajući verni tradiciji, želimo da opravdamo ambicije osnivača Kluba za Ujedinjene nacije Pravnog fakulteta unošenjem inovativnijeg pristupa delovanja i težimo modernizaciji uz zadržavanje postojećeg kvaliteta. Naše aktivnosti ostaju dosledne vizijama naših predaka poput zalaganja za očuvanje mira i širenja tolerancije u svetu, promovisanja značaja osnovnih ljudskih prava i slobode, razvijanja i učvršćivanja saradnje i solidarnosti između svih ljudi sveta bez obzira na rasnu, nacionalnu, versku i političku pripadnost, društvenog osnaživanje članova, rada na razvoju diplomatije i međunarodnog prava. Sve to u cilju postajanja što uspešnijih profesionalaca, kompetentnih za delovanje u sferi kolektivne ravni članova našeg kluba – međunarodnih odnosa, u okviru svojih budućih zanimanja.

ŠTA NAS RAZLIKUJE OD DRUGIH?

Naši alumnisti rade u prestižnim advokatskim kancelarijama, konstultantskim kućama, državnoj upravi, međunarodnim organizacijama, sudstvu i privredi. Ono što nas najviše spaja je kolektivna želja za neprestanim usavršavanjem i spremnost da jedni drugima pomognemo na putu do uspeha. Jedan od razloga uspešnosti naših alumnista upravo jeste nepokolebljiva želja za napretkom koju su u svojim studentskim danima ispoljavali delovanjem u okviru Kluba. To je ono što nas spaja i čini korisnim ne samo u okviru naše zajednice već, zahvaljujući međunarodnom karakteru našeg udruženja, plodovi našeg uspeha mogu se ubrojati u društveni i akademski napredak na globalnom nivou. Ideje koje zastupamo ne ostaju samo na rečima, već ih sprovodimo u dela i svim snagama doprinosimo razvoju naših aktivnosti. Upravo zbog toga se ne bojimo da postavljamo visoke ciljeve i da vredno i predano radimo na njihovom ostvarivanju.

Ono što izdvaja Klub za UN Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu su naše međunarodno delovanje i uticaj, široki dijapazon zanimanja i talenata naših članova, pružanje uvida u praktično znanje i primenu znanja iz sfere međunarodnih odnosa i diplomatije kao i međunaronog prava i društveno humanističkog delovanja. Takođe i stvaranje plodnog tla za kreiranje kritičkog mišljenja i formiranje trenda pozitivnog razvoja interesovanja mladih za rad na unapređenju društva u kojem živimo.
Ugled Kluba ogleda se u saradnji sa našim dosadašnjim partnerima koji su nam ukazali svoje poverenje, što nas još više motiviše da podižemo standarde i kvalitet naših aktivnosti. Da smo pouzdani partneri dokazuje višedecenijsko delovanje našeg Kluba na Pravnom fakultetu, što predstavlja garanciju kontinuiteta našeg rada. Sve ovo ide u prilog i našim saradnicima jer se, kroz međusobno promovisanje, u našem napretku i ulaganju u naše obrazovanje ogleda i njihov uspeh.

MISIJA I INPSIRACIJA

Nepresušni izvor inspiracije na našem putu mladih lidera ka diplomatskoj karijeri su upravo svetske diplomate koje delaju na međunarodnom planu. Sudeći po rečima Ban Ki Muna, bivšeg generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, mi, mladi, moramo da postanemo lideri i preuzmemo stvari u svoje ruke. Da bi to bilo moguće, moramo da ojačamo svoje kapacitete i širimo svoju viziju kao građani sveta. Naš ideal je da jednog dana budemo vodeći stručnjaci koji će raditi u Ujedinjenim nacijama, specijalizovanim agencijama, međunarodnim organizacijama i vodećim državnim organima. Na putu ka ostavrenju našeg cilja, nastojimo da omogućimo članovima da dobiju što bliži uvid u delokrug poslova koje obavljaju Ujedinjene nacije, državne institucije i diplomatska predstavništva. Stoga kao sledeći razuman i opravdan korak vidimo posetu sedištu Ujedinjenih nacija i misiji Republike Srbije pri UN-u u Ženevi i Njujorku.

PREDAVANJA I TRIBINE

U proteklom periodu ugostili smo istaknute stručnjake u oblasti društvenih nauka i diplomatije:

NJ. E. Darko Tanasković, ambasador Srbije pri UNESKO;

Vuk Jeremić, vodeći kandidat za Generalnog sekretara OUN pri izboru 2016. godine, bivši predsednik Generalne skupštine OUN, bivši ministar spoljnih poslova Republike Srbije i osnivač i predsednik Centra za međunarodnu saradnju i održivi razvoj;

NJ. E. Mira Nikolić, ambasadorka Republike Srbije u Hrvatskoj;

Jelena Čukić Matić, ministar savetnik u ambasadi Republike Srbije u Rumuniji;

Miloš Stojanović, rukovodilac regionalnog programa UNODC u Srbiji;

Nataša Plavšić, zastupnica Republike Srbije pri Evropskom sudu za ljudska prava;

Srđa Trifković, stručnjak za međunarodne odnose i politički analitičar;

Aleksandar Radić, vojni analitičar;

Nenad Čelarević, predstavnik Misije OEBS u Srbiji;

Ksenija Milenković, bivša direktorka Kancelarije za evropske integracije;

Morten Skovgard Hansen, šef misije i otpravnik poslova ambasade Kraljevine Danske;

Dragan Petrović, politikolog, ekonomista, istoričar i analitičar, naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu.