Naš Tim

Sara Petrović

Sara Petrović

Predsednica

Opširnije

Nevena Bracanović

Nevena Bracanović

Potpredsednica

Opširnije

Teodora Višnjić

Teodora Višnjić

Sekretar i Blagajnik

Opširnije

Filip Simović

Filip Simović

Član Nadzornog organa

Opširnije

Milena Nikolić

Milena Nikolić

Član Nadzornog organa

Opširnije

Sanja Petrović

Sanja Petrović

Predsednica Odbora za posete diplomatskim predstavništvima

Opširnije

Uroš Anđelković

Uroš Anđelković

Predsednik Odbora za MUN konferencije

Opširnije

Tamara Bajčić

Tamara Bajčić

Predsednica Odbora za simulaciju suđenja

Opširnije

Milena Jovanović

Milena Jovanović

Predsednica Odbora za humanitarne i druge aktivnosti

Opširnije

Jovana Malinović

Jovana Malinović

Predsednica Odbora za marketing i promociju

Opširnije

Sonja Badža

Sonja Badža

Predsednica Komisije za prijem novih članova

Opširnije