Naš Tim

Sara Petrović

Sara Petrović

Predsednica

Opširnije

Nemanja Bezarević

Nemanja Bezarević

Zamenik Predsednika

Opširnije

Teodora Višnjić

Teodora Višnjić

Sekretar i Blagajnik

Opširnije

Filip Simović

Filip Simović

Član Nadzornog organa

Opširnije

Milena Nikolić

Milena Nikolić

Član Nadzornog organa

Opširnije

Nenad Stanikić

Nenad Stanikić

Predsednik Odbora za posete diplomatskim predstavništvima

Opširnije

Nevena Bracanović

Nevena Bracanović

Predsednica Odbora za MUN konferencije

Opširnije

Tamara Bajčić

Tamara Bajčić

Predsednica Odbora za simulaciju suđenja

Opširnije

Nenad Vladić

Nenad Vladić

Predsednik Odbora za humanitarne i druge aktivnosti

Opširnije

Jovana Malinović

Jovana Malinović

Predsednica Odbora za marketing i promociju

Opširnije

Sandra Živković

Sandra Živković

Predsednica Komisije za prijem novih članova

Opširnije