*Prijem novih članova se odvija samo u periodu kada je otvoren konkurs.