*Пријем нових чланова се одвија само у периоду када је отворен конкурс.