Филип Симовић

Филип Симовић

Члан Надзорног органа

Филип Симовић је студент права, смер за међународно право. Члан је Надзорног органа Клуба за Уједињене нације Правног факултета Универзитета у Београду. Прича енглески, француски и италијански. Поред факлутета и Клуба за УН, Филип је национални кошаркашки судија. Он је такође и градски амбасадор за Београд. Циљ му је да живи у тренутку, воли да путује и да се бави спортом.