Odbor za diplomatiju

 Dosadašnji posvećeni rad na dijalogu sa istaknutim diplomatama rezultirao je u organizovanju veoma uspešnih poseta ambasadama sledećih država: Kraljevine Belgije, Savezne Republike Nemačke, Republike Češke, Republike Mađarske, Republike Slovačke, Sjedinjenih Američkih Država, Republike Južne Koreje, Republike Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske. Pored toga smo prisustovali na više kulturnih manifestacija u organizaciji ambasade Republike Indije.

Prilikom posete ambasadama imali smo priliku da se upoznamo sa tradicijom i istorijatom odnosnih država, diplomatskim odnosima sa Srbijom, saradnji na međunarodnom planu kao i odnosu datih država prema vodećim političkim pitanjima u svetu. Prenošenje ovakvih informacijama upravo od strane istaknutih diplomata lično, veoma je značajno pri kreiranju slike i oblikovanju našeg znanja i pogleda na dešavanja na međunarodnom planu. Dijalog sa njima potstiče kritičko mišljenje i formiranje stavova po pitanju međunarodnih odnosa. Razmena znanja pri ovakvim posetama uvek je dvosmerna jer visoke zvanice imaju jedinstvenu priliku da čuju glas mladih koji nose budućnost njihovih profesija.

Podjednako važne i inspirišuće posete državnim institucijama, sudovima i međunarodnim organizacijama, omogućile su nam bliži uvid u rad i delovanje: Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Republici Srbiji, Diplomatske akademije Republike Srbije, Ministarstva spoljnih poslova, Narodne skupštine, Apelacionog suda, Crvenog krsta Srbije, Vlade Republike Srpske i Skupštine grada Ljubljane.

Pored predstavništava i organa drugih država i nevladinih organizacija, od velikog značaja su upravo upoznavanje sa radom domaćih institucija. Samo uz sticanje praktičnog znanja može se steći pravi uvid u funcionisanje i rad pomenutih organa. Stoga, ove posete imaju kako akademski tako i praktični značaj ne samo za članove našeg Kluba već i za zaposlene funkcionere kako bi se upoznali sa budućim mladim kolegama.