Одбор за дипломатију

 Досадашњи посвећени рад на дијалогу са истакнутим дипломатама резултирао је у организовању веома успешних посета амбасадама следећих држава: Краљевине Белгије, Савезне Републике Немачке, Републике Чешке, Републике Мађарске, Републике Словачке, Сједињених Америчких Држава, Републике Јужне Кореје, Републике Босне и Херцеговине, Републике Хрватске. Поред тога смо присустовали на више културних манифестација у организацији амбасаде Републике Индије.

Приликом посете амбасадама имали смо прилику да се упознамо са традицијом и историјатом односних држава, дипломатским односима са Србијом, сарадњи на међународном плану као и односу датих држава према водећим политичким питањима у свету. Преношење оваквих информацијама управо од стране истакнутих дипломата лично, веома је значајно при креирању слике и обликовању нашег знања и погледа на дешавања на међународном плану. Дијалог са њима потстиче критичко мишљење и формирање ставова по питању међународних односа. Размена знања при оваквим посетама увек је двосмерна јер високе званице имају јединствену прилику да чују глас младих који носе будућност њихових професија.

Подједнако важне и инспиришуће посете државним институцијама, судовима и међународним организацијама, омогућиле су нам ближи увид у рад и деловање: Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС) у Републици Србији, Дипломатске академије Републике Србије, Министарства спољних послова, Народне скупштине, Апелационог суда, Црвеног крста Србије, Владе Републике Српске и Скупштине града Љубљане.

Поред представништава и органа других држава и невладиних организација, од великог значаја су управо упознавање са радом домаћих институција. Само уз стицање практичног знања може се стећи прави увид у фунционисање и рад поменутих органа. Стога, ове посете имају како академски тако и практични значај не само за чланове нашег Клуба већ и за запослене функционере како би се упознали са будућим младим колегама.