Dan inovacija i kreativnosti

Dan inovacija i kreativnosti

ZahvaljujućiMarci Segal, osnivačunedelje i dana kreativnosti i inovacija, od 15. do 22. aprila širom sveta ljudise posvećujupokretnim faktorima sveta današnjicei sutrašnjice. Nedelja kreativnosti prvi put je obeležena2001. godine u Kanadi.Sedamnaest godina kasnije,...
Svetski  Dan majke  planete  Zemlje

Svetski Dan majke planete Zemlje

Iako je rezolucija UN usvojena 22. aprila 2010. godine, ovaj datum je prvi but bio obeležen mnogo ranije, 1970 godine. Godinu dana ranije, 28. januara 1969. došlo je do ogromnog izlivanja nafte u more na obali Santa Barbare, Kalifornija, ubijajući hiljade marinskih...

Svetski dan džeza

Internacionalni dan džeza slavi se 30. aprila i uspostavljen je od strane UNESCO-a u novembru 2011. godine. Razlog za obeležavanje ovog dana pre svega je sposobnost džeza da poveže ljude svih zemalja i porekla. Ova moć je iskorišćena da se uz pomoć džez legende Herbija...
Reforma Ujedinjenih Nacija

Reforma Ujedinjenih Nacija

Potreba za reformom Ujedinjenih nacija u prilagođavanju organizacije novoj globalnoj ravnotežimoći je široko prepoznata. Ipak, ovureformi često ometanedostatakglobalnog konsenzusa o tome kako seona treba sprovesti. Program reforme UN-a se dotiče praktično svih oblasti...