Изградња мини-хидроелектрана у Србији и њен утицај на животну средину

Изградња мини-хидроелектрана у Србији и њен утицај на животну средину

Уједињене Нације кроз своје циљеве одрживог развоја помажу да се на глобалном нивоу стане у заштиту река, а неки од тих циљева су следећи: Циљ 6. Обезбедити санитарне услове и приступ пијаћој води за све Циљ 7. Осигурати приступ доступној, поузданој, одрживој и...
Дан иновација и креативности

Дан иновација и креативности

ЗахваљујућиМарци Сегал, оснивачунедеље и дана креативности и иновација, од 15. до 22. априла широм света људисе посвећујупокретним факторима света данашњицеи сутрашњице. Недеља креативности први пут је обележена2001. године у Канади.Седамнаест година касније,...
Светски  Дан мајке  планете  Земље

Светски Дан мајке планете Земље

Иако је резолуција УН усвојена 22. априла 2010. године, овај датум је први бут био обележен много раније, 1970 године. Годину дана раније, 28. јануара 1969. дошло је до огромног изливања нафте у море на обали Санта Барбаре, Калифорнија, убијајући хиљаде маринских...

Светски дан џеза

Интернационални дан џеза слави се 30. априла и успостављен је од стране UNESCO-а у новембру 2011. године. Разлог за обележавање овог дана пре свега је способност џеза да повеже људе свих земаља и порекла. Ова моћ је искоришћена да се уз помоћ џез легенде Хербија...
Реформа Уједињених Нација

Реформа Уједињених Нација

Потреба за реформом Уједињених нација у прилагођавању организације новој глобалној равнотежимоћи је широко препозната. Ипак, овуреформи често ометанедостатакглобалног консензуса о томе како сеона треба спровести. Програм реформе УН-а се дотиче практично свих области...
Процес доношења одлука у систему Уједињених нација

Процес доношења одлука у систему Уједињених нација

Појам и историјат Организације Уједињених нација Организација Уједињених нацијасматра се јединоммеђународном организацијом са универзалним чланством, што значи да све међународно признате државе и поједини посматрачи попут Ватикана, Палестине учествују у њеном раду....