Изградња мини-хидроелектрана у Србији и њен утицај на животну средину

Изградња мини-хидроелектрана у Србији и њен утицај на животну средину

Уједињене Нације кроз своје циљеве одрживог развоја помажу да се на глобалном нивоу стане у заштиту река, а неки од тих циљева су следећи: Циљ 6. Обезбедити санитарне услове и приступ пијаћој води за све Циљ 7. Осигурати приступ доступној, поузданој, одрживој и...

opširnije
Дан иновација и креативности

Дан иновација и креативности

ЗахваљујућиМарци Сегал, оснивачунедеље и дана креативности и иновација, од 15. до 22. априла широм света људисе посвећујупокретним факторима света данашњицеи сутрашњице. Недеља креативности први пут је обележена2001. године у Канади.Седамнаест година касније,...

opširnije
Светски  Дан мајке  планете  Земље

Светски Дан мајке планете Земље

Иако је резолуција УН усвојена 22. априла 2010. године, овај датум је први бут био обележен много раније, 1970 године. Годину дана раније, 28. јануара 1969. дошло је до огромног изливања нафте у море на обали Санта Барбаре, Калифорнија, убијајући хиљаде маринских...

opširnije

Светски дан џеза

Интернационални дан џеза слави се 30. априла и успостављен је од стране UNESCO-а у новембру 2011. године. Разлог за обележавање овог дана пре свега је способност џеза да повеже људе свих земаља и порекла. Ова моћ је искоришћена да се уз помоћ џез легенде Хербија...

opširnije
Реформа Уједињених Нација

Реформа Уједињених Нација

Потреба за реформом Уједињених нација у прилагођавању организације новој глобалној равнотежимоћи је широко препозната. Ипак, овуреформи често ометанедостатакглобалног консензуса о томе како сеона треба спровести. Програм реформе УН-а се дотиче практично свих области...

opširnije
Процес доношења одлука у систему Уједињених нација

Процес доношења одлука у систему Уједињених нација

Појам и историјат Организације Уједињених нација Организација Уједињених нацијасматра се јединоммеђународном организацијом са универзалним чланством, што значи да све међународно признате државе и поједини посматрачи попут Ватикана, Палестине учествују у њеном раду....

opširnije
Међународни дан свести о минама и демонтирању

Међународни дан свести о минама и демонтирању

Међународни дан свести о минама и демонтирању Осмог децембра 2005. године на седници Генералне скупштине Уједињених нација усвојен је нови датум и тиме озваничена борба са уклањањем експлозива у ратним и постратним подручјима, тиме  наглашавајуци величину проблема с...

opširnije
Међународни дан права на истину о масовном кршењу људских права и на достојанство жртава

Међународни дан права на истину о масовном кршењу људских права и на достојанство жртава

Истина као феномен одувек је била инхерентни елемент људског постојања. Свако људско  биће тежи да спозна истину, јер њено одсуство неретко рађа осећај неизвесности, неправде и очајања. Ови осећаји посебно долазе до изражаја у случају страдања најближих, када њихове...

opširnije