Председница Клуба за Уједињене нације Правног факултета Универзитета у Београду, Сара Петровић потписала је Меморандум о сарадњи и разумевању, са председником Секције адвокатских приправника Адвокатске коморе Београда, Вањом Ђекићем, 21. маја 2019. године, у просторијама Адвокатске коморе Беогада уз присуство чланова оба удружња.

Препознајући заједничке циљеве, омладински активизам и тенденцију за професионалним усавршавањем представници Клуба за Уједињене нације и Секције адвокатских приправника озваничили су досадашњу сарадњу Меморандумом и тиме утемељили пут новим заједничким активностима и пројектима!

Осим што је овим Меморандумом и формално успостављена могућност међусобне сарадње чланова удружења, чланови Клуба за Уједињене нације имају могућност да поднесу приступницу Секцији адвокатских приправника АКБ која ће имати одложно дејство од дана уписивања у именик адвокатских приправника АКБ.

Веома се радујемо новим заједничим активностима у будућности!