Клуб за Уједињене нације Правног факултета Универзитета у Београду након прошлогодишње посете седишта Уједињених нација у Женеви, ове године за студенте организовао је посету другом европском седишту Уједињених нација, у Бечу, Републици Аустрији. 

Студијска посета која се одржала од 29. априла до 2. маја 2019. године, састојала се из упознавања студената са историјатом седишта Уједињених нација у Бечу, затим и од два стручна предавања.

Упознавање са начином настанка као и данашњим функционисањем и употребом зграде у којој се налази једно од два европска седишта Уједињених нација, предводила је госпођа Јосипа Цвитић, службеник Канцеларије Уједињених нација у Бечу.Наш водич је студентима испричао и о историји Бечког интернационалног центра, о споразуму Аустрије и Уједињених нација о коришћењу комплекса. Наши чланови су се ближе упознали са могућностима рада у Уједињеним нацијама као и о могућностима стажирања за студенте.   

Прво предавање нашим студентима одржао је господин Никлас Хедман (Niklas Hedman), шеф комитета за политичке и правне послове у Канцеларији Уједињених нација за питања свемира (UNOOSA). Тема предавања била је “Улога Комитета за мирољубиво коришћење свемира (COPUOS) и Канцеларије Уједињених нација за питања свемира (UNOOSA) – у глобалном управљању свемиром”. Било је више речи о предстојећој потенцијалној регулацији свемирског међународног простора између држава. Представљени су потенцијални ризици као и планирање за будућност како би се превентирали конфликти између разноразних актера. Студенти су такође имали увид у еколошки аспект људског вишегодишњег деловања у свемиру. У вези са сателитима који су већ у свемиру а престали су активно да функционишу. Србија нажалост није држава чланица која присуствује заседањима, али постоје напори да се укључи.

Друго предавање одржао је господин др. Ферид Шаноун (Ferid Shannoun), научни службеник у Научном комитету Уједињених нација о ефектима атомског зрачења (UNSCEAR). Тема предавања била је “Рад Научног комитета Уједињених нација о ефектима атомског зрачења”.О утицајима радана и напора које Уједињене нације улажу у изучавање ове и сличних области. Како изгледа рад на терену запослених при овом Комитету Уједињених нација и које су резултате до сада постигли својим залагањем за здравље људи и животне средине. Србија није до сада била држава у којој су се спроводила истраживања у овој области од стране органа Уједињених нација и њихових стручних комисија. Господин др. Ферид Шаноунје био толико љубазан да је нашим студентима поделио књиге на којима су Уједињене нације радиле баш о овим темама. 

Студијско путовање су организовали и студенте предводили чланови управног одбора Клуба за Уједињене нације Правног факултета Универзитета у Београду, председница Сара Петровић, генерални секретар Теодора Вишњић уз подршку професора са Правног факултета и Студентског парламента Правног факултета Универзитета у Београду.