У понедељак, 4.марта 2019. године Клуб за Уједињене нације Правног факултета Универзитета у Београду под покровитељством Правног факултета Универзитета у Београду, у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација, амбасадом Швајцарске Конфедерације и “IDEAS” центром из Женевеорганизовао јесеминар под називом „Приступање Републике Србије Светској трговинској организацији“. Конференцијска сала Правног факултета је била пуна студената који су се упознавали са сложеним процесом приступања Светској трговинској организацији и начину унутрашњег функционсиања Светске трговинске организације из више аспеката.

Семинар су отворили доц. др Јелена Лепетић, продекан за међународну сарадњу на Правном факултету Универзитета у Београду, гђа Урсула Лаубли, директорка за сарадњу Амбасаде Швајцарске Конфедерације, која је уз поздраве говорила и о подржци коју Швајцарска Конфедерација пружа Републици Србији у приступању Светској трговинској организацији, и Сара Петровић, председница Клуба за Уједињене нације Правног факултета Универзитета у Београду која је уједно била и модератор семинара. 

Имали смо ту част да прво предавање на тему„Приступање у Светску трговинску организацију – историја, структура, тренутно стање“, одржи гђа Ана Варианик (AnnaVaryanik), службеник за правне послове из Дивизије за приступање, Светске трговинске организације. Том приликом били смо ближе упознати са историјатом рада Светске трговинске организације, њеном унутрашњом структуром и тренутним стањем у смислу броја кандидата и чланица. 

Друго предавање из перспективе преговарачког тима Републике Србије за приступање Светској трговинској организавији,  одржала је гђа Оливера Јоцић, аистент министра трговине, туризма и телекомуникације на тему „Преговори Републике Србије за приступање Светској трговинској организацији – тренутно стање”. Гђа Јоцић, говорила нам је о процесу приступања и бројним легислативним изазовима које сам процес носи. Такође, гђа Јоцић разговаралајеса студентима о тренутним потешкоћама у преговарању са чланицама Светске трговнске организације и одговарала на њихова многобројна питања и заблуде о преговарању и законима које треба донетиили изменитикао условприступања.

Гђа Бојана Тодоровић, бивши шеф преговарачког тима Републике Србије за приступање Светској трговинској организацији одржала је треће предавање на тему „Билатерални преговори у процесу приступања Светској трговинској организацији – примери из праксе преговарања Републике Србије“. Гђа Тодоровић је на један веома занимљив и инспиративан начин поучена својим дугогодишњим искуством указала студентима колико сама личност дипломате и преговарача има круцијалну улогу у читавом процесу. У оквиру свог излагања, пренела нам је како позитивна искуства али тако и неке неочекиване прилике неуобичајене за дипломатску и преговарачку праксу.

Затим су студенти имали задовољство да своје знање и искуство подели гђа Ива Дробњак, старији саветник за политику „IDEAS“ Центра из Женеве. Гђа Дробњак говорила је на тему „Научене лекције из досадашње праксе приступања Светској трговинској организацији“и том приликом веома детаљно нас је упознала са релевантним подацимаи практичним сазнањимавезаним за тренутно стање, начин рада и функционисања Светске трговинске организације. 

Семинар је био употпуњен последњим предавањем доц. др. Марка Јовановића, са Правног факултета Универзитета у Београду на тему „Правне импликације процеса приступања Светској трговинској организацији“. Правни оквир деловања у систему Светске трговинске организације у много чему је специфичан и различит од традиционалног хијерархијског, пирамидалног правног система, стога је доц. др Јовановић детаљно презентујући и само унутрашње правно уређење Светске трговинске организације приближио заинтересованим студентима до сада непознату и компликовану материју. Доц. др Јовановић, на један веома занимљив начин поткрепљен релевантним правним нормама, примерима из праксе, али и занимљивим питањима за размишљање, студентима је приближио правни оквир Светске трговинске организације.

Након сваког предавања, студенти су имали прилику да постављају питања нашим уваженим предавачима и тиме започну разноврсну дискусију у оквиру појединачних области семинара.

Захваљујући великој подршци “IDEAS”центра, сви гости и учесници семинара могли су да се послуже и ручају у Наставничком Клубу Правног факултета.  

Клуб за Уједињене нације Правног факултета Универзитета у Београду препознао је да се о теми приступања Републике Србије Светској трговинској организацији у академским круговима недовољно говори упркос званичном ставу наше државе да чланство у Светској трговинској организацији представља дугогодишњи економски правни  и политички циљ. Заинтересованост академске јавности за ову тему је велика што је показало и присуство великог броја студената који су своје знање могли да прошире на ову неправедно запостављену, актуелну тему. 

Клуб за Уједињене нације захваљује се на свој помоћи у организацији професорима Правног факултета Универзитета у Београду, а посебно, доц. др Милени Ђорђевић, доц. др Марку Јовановићу, доц. др Јелени Лепетић, затим спонзорима догађаја „IDEAS“ центру из Женеве и гђи. Иви Дробњак, као и драгој колегиници Јелени Тодић.