Уједињене Нације кроз своје циљеве одрживог развоја помажу да се на глобалном нивоу стане у заштиту река, а неки од тих циљева су следећи:

Циљ 6. Обезбедити санитарне услове и приступ пијаћој води за све

Циљ 7. Осигурати приступ доступној, поузданој, одрживој и модерној енергији за све

Циљ 12: Обезбедити одрживе облике потрошње и производње

Циљ 13: Предузети хитну акцију у борби против климатских промена и њених последица

Циљ 15: Одрживо управљати шумама, сузбити дезертификацију, зауставити и преокренути деградацију земљишта и спречити уништавање биодиверзитета

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине огласило је јавни позив 19.2.2013. године у ком позива сва заинтересована домаћа и страна правна лица за изградњу мини-хидроелектрана (у даљем тексту МХЕ), укључујући: слободне локације, прописе и законске услове за изградњу и сл.  

 

Мини-хидроелектрана је постројење у којем се потенцијална енергија воде најпре претвара у кинетичку енергију њеним струјањем у статору турбине, а потом у механичку енергију у ротору турбине. Вртењем вратила те турбине коначно долазимо до електриче енергије.

 

У Србији је до сада изграђено 90 малих хидроелектрана од планираних 850. Искуства су показала да изградња и рад МХЕ доводи до деструкције биодиверзитета у водотоковима, поремећаја хидролошког режима, дестабилизације водоснабдевања и угрожавањaтрадиционалног начина живота локалних заједница.

 

У помоћ  заштити вода Србије и њиховој нееколошкој потрошњи и производњи стају УН које се борeза заштиту природе,да се њени ресурси обнављају и регулишу, и то је одређено различитим циљевима, као што је циљ 6 Обезбеђивање санитарних услова и пијаће воде за све, као и циљ 12 Oбезбеђивање одрживог облика потрошње и производње.

Индустрија не сме да угрози природуи против тога се морамо ботити, а управо се изградњом МХЕ природа уништава.  Изградњa МХЕ водилa би недостатку пијаће воде, као и њеном лошем квалитету,а само исушивање река могло би да доведе до суше,што у неким сиромашним земљама доводи до глади и неухрањености људи.

Чиста приступачна вода је суштински део света у којем желимо да живимо. Међутим због лоше економије иинфраструктуре, а овде изградњом МХЕ, долази до уништавања природе и биодиверзитета.

Будући да је Србија је једна од најсиромашнијих држава на Балкану, бар када су у питању аутохтоне површинске воде, поставља се питање: ко има интерес од градње мини-хидроелектрана? Изградња МХЕ доноси корист појединцима и групама који имају јасан циљ, а то је да од тренутка пуштања у погон МХЕ произведену електричну енергију испоручује Електропривреди Србије, која плаћа произвођачу цену од 10,6-13,93 евро центи по киловат-часу произведене енергије, што на крају пада на терет грађана Србије, јер се рачуни за потрошену електричну енергију оптерећују за 0,093 динара по потрошеном киловат-часу у сваком домаћинству Србије. Овде не може бити речи о националном интересу јер би се изградњом 850 МХЕ обезбедило свега 1,7-2% енергије у односу на потребе Србије.

Као што видимо,изградња МХЕ не само да не доноси никакву корист Србији у виду електричне енергије,већ доводи до озбиљних екосистемских поремећаја, деградације животне средине и фундаменталног угрожавања стабилности фрагилних екосистема брдско-планинских подручја.

Таква еколошка катастрофа би значила и ускраћивање основног људског права сваком грађанину Републике Србије да користи и сачува за будућа поколења јединствене природне вредности наше земље. Још један од циљева УН јесте и циљ 13 Предузети хитну акцију у борби против климатских промена и њених последица 

ИзградњaМХЕ, значилaби и сечу дрвећа у околини постројења, а само исушивање река доводи до климатских промена због којих морамо хитно да делујемо. Грађани, свесни овог проблема, активирали су се са циљем да заштите  рекeСтаре планине и шаљу апел за помоћ целojСрбији под називом „Заштитимо реке Старе планине“. Чак су упутили писмо ЕRSTE банци (као клијенти) незадовољни њиховим спонзорисањем изградње. 

 

Врховни касациони суд је у погледу МХЕ „Паклештица“ на реци Височици уважио жалбу Министарству животне средине, поништио пресуду Управног суда, и потврдио решење Министарства којим се забрањује градња ове МХЕ. Овом апелу су се придружили и:

  • проф. др Ратко Ристић, декан Шумарског факултета Универзитета у Београду
  • ПЕК – планинарско-еколошки клуб „Гора“

Као решење овог проблема можемо навести да се електричнаенергија може добити и од енергије сунчевог зрачења као непресушног и за сада бесплатног извора енергије, који се врло мало употребљава. Такође, један од циљева УН (циљ 7осигурати приступ доступној, поузданој, одрживој и модерној енергији за све)  јесте и обновљива енергија која би могла да замени МХЕ.

Усвајањем рентабилних стандарда,тј.инвестирањем у чисту енергију као што је сунце и ветар, значило би да се коришћење електричне енергије може свести на минимун, а да се притом не угрози природа и реке. У Србији је ниво сунчевог зрачења за 30% до 40% већи него у средњој и северној Европи, што примену соларних концентратора у Србији чини економски оправданим. Соларна енергија је од 2-5 пута ефикаснија од других система, и поред тога захтева  много мању површину земљишта.

Дакле, из овога видимо да Србија може да се снабдева и на други начин, без уништавања животне средине, без исцрпљивања вода и без еколошке катастрофе.

Према последњим дешавањима, секретар Министарства за заштиту животне средине изјавио је за британску агенцију Ројтерс (енг. Reuters), да је Србија припремила нови закон којим ће забранити изградњу мини-хидроелектрана (МХЕ) у заштићеним подручјима, преноси Танјуг.

Сврха циљева одрживог развоја је очување и враћање у првобитно стање копнених екосистема: шума, планина, река,  и мочвара, до 2020.године. Морамо колективно радити на овим проблемима како бисмо зауставили климатске промене и свеопште уништавање природе, што можемо испратити у циљу број 15 УН.

У данашње време када се широм света ради на јачању еколошке свести појединца, недопустиво је да постоји земља у којој се ова свест гаси. То представља катастрофу несагледивих размера коју не смемо себи да дозволимо.

Kао закључак можемо још само рећи да Стара планина представља драгуљ природе, национални парк изузетних одлика који се мора по сваку цену очувати и сачувати за све будуће генерације.

Извори:

 

Аутор: Живојиновић Александар

Извор слике: Горан Токић Гоци, Facebook група, “ОДБРАНИМО РЕКЕ СТАРЕ ПЛАНИНЕ”