Правни Факултет Универзитета у Београду и Српско удружење за правну и социјалну филозофију (IVR Србија), поводом облежавања 70 година од усвајања Универзалне декларације о људским правима, организовали су пету Студентску конференцију на тему Међународно и европско право – теоријски проблеми. Овогодишња конфернција је имала и интернационални карактер с обзиром на учешће неколико излагача из иностранства, а њен значај препознат је и од стране канцеларије Виског комесара за људска права Уједињених нација у Републици Србији. Конференција је одржана 7 и 8. децембра, а наши чланови имали су запажено учешће.

Наша чланица Николија Недељковић дала је велики допринос конференцији као један од организатора, али је узела учешће и као модератор једен од сесија и коментатор радова. Својим посебним трудом и залагањем допринела је да овогодишња конференција буде одлично организована.

Такође наша чланица, Александра Баклаја била је један од излагача на конфернцији. Она је излагала на тему „Људска права и концепт „одговорност за заштиту“ у интервенцији у Либији 2011. године“, приликом чега је истакла значај људских права и њихову све чешћу злоупотребу у међународном праву.

Наш члан Владимир Лужњанин излагао је рад на тему „Статус шпијуна у међународном хуманитарном праву“ где је врло детаљно представио изазове са којима се статус шијуна сусреће у савременом добу. Као коментатор његовог рада, учешће је узела наша чланица Ивана Мркшић која је детаљно изложила своја запажања и конструктиним критикама допринела дискусији на ову тему.

Честитамо нашим члановима на учешћу и великој посвећености овој конференцији!