Imajući u vidu da se veliki deo našeg kako privatnog tako i poslovnog života odvija na internetu bezbednost u onlajn prostoru predstavlja jedan od ključnih izazova današnjice. Zaštita korisnika onlajn usluga jedan je od glavnih ciljeva informatičkih kompanija, a da je znanje internet prava i zakona koji vladaju u sajber svetu postalo ključno čak i u diplomatiji i međunarodnoj politici možemo se uveritigotovo svakodnevno.

18.12. 2019. godine Klub za Ujedinjene nacije imao je čast da organizuje predavanje gospodina Vladimira Radunovića, direktora programa onlajn bezbednosti Diplo Fondacijesa kojom je Klub Ujedinjenih nacija počeo uspešnu saradnju u toku prošlogodišnje posete  sedištu Ujedinjenih nacija u Ženevi. Gospodin Radunović je održao predavanje na temu „Sajber bezbenost u diplomatiji“. U okviru teme razgovarali smo o zaštiti podataka na Internetu kao i o izazovima savremene diplomatije u onlajn svetu predstavivši rad Diplo Fondacije  i edukativne programe koje Diplo Fondacija održava kako bi korisnicima omogućila sticanje znanja iz oblasti međunarodnih odnosa, diplomatije, javnih politika kao i mnogih drugih  oblasti koje mogu biti značajne kako za pravničku i diplomatsku tako i za mnoge druge profesije. Kroz primere i diskusiju o aktuelnim problemima u sajber svetu učesnici interaktivnog predavanja imali su jedinstvenu priliku da saznaju nešto više o značaju poznavanja internet politika i tome kako države ostvaruju međusobnu saradnju posredstvom novih medija.