Nikola Petrović, počasni član Kluba za Ujedinjene nacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, izabran je za omladinskog delegata Republike Srbije pri Ujedinjenim nacijama i savetnika za pitanja mladih pri Stalnoj misiji Republike Srbije pri UN-u. U okviru jednogodišnjeg mandata,Nikola će učestvovati u radu Trećeg komiteta Generalne skupštine UN i uzeće učešće u radu Omladinskog foruma Ekosoka u Njujorku, kao i u Savetu za ljudska prava u Ženevi.

Ministarstvo spoljnih poslova  i Ministarstvo omladine i sporta su prošle godine na inicijativu Udruženja za UN Srbije prepoznali značaj kreiranja mehanizama koji će omogućiti mladima da se uključe u procese donošenja odluka od značaja za celokupno društvo, a ne samo u rad organa koji se bave pitanjima mladih, i tako obezbedili institucionalni okvir i finansijska sredstva za omladinske delegate Srbije.

Nikola Petrović je 5. oktobra održao govor u Generalnoj skupštini UN gde je istakao izazove sa kojima se mladi u Srbiji suočavaju i napore koje je Vlada uložila kako bi poboljšala položaj mladih. Nikola je kao posebno dostignuće i svojevrsno priznanje srpske omladinske politike istakao grad Novi Sad koji je izabran za Omladinsku prestonicu Evrope 2019. godine.

Pored učešća u radu Generalne skupštine,  omladinski delegati Srbije su imali prilike da prisustvuju sednicama Saveta Bezbednosti UN, kao i radnoj grupi za izradu nacrta Rezolucije o sprečavanju trgovine organima. U periodu pre i posle sednica organa UN, srpski omladinski delegati su prisustvovali brojim događajima koji su organizovale države članice UN koje sprovode projekte osnaživanja mladih, gde su imali priliku da razmene iskustva i primere dobre prakse sa kolegama iz celog sveta.

Klub za Ujedinjenenacijeje veoma ponosan što je jedan od naših članova postigao takvo dostignuće. Sigurnismoda on predstavlja mlade izsvojezemlje s velikim znanjem i dostojanstvom, i želimo mu srećuu daljojkarijeri.

* Fotografija Omladinskih delgata sa Generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijem Guterešom.

Nikola Petrović, drugi red, drugi s leva na desno.