Delegacija Kluba za Ujedinjene nacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu učestvovala je na ovogodišnjem petom izdanju Studentskog modela Ujedinjenih nacija (Students’ Model United Nations – SMUN 2018) u Banjaluci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, od 18. do 22. oktobra 2018. godine.

Članice našeg Kluba preuzele su vodeće uloge organizatora ovog jubilarnog izdanja konferencije kao i uloge učesnika odnosno delegata. Milena Nikolić, bivša predsednica Kluba i sadašnja članica Nadzornog odbora, preuzela je ulogu Generalnog direktora čiji je zadatak bio predvođenje Organizacionog tima i imala je čast da moderira ceremoniju otvaranja i da zvanično otvori i zatvori Studentski model UN. Nevena Bracanović, predsednica Odbora za MUN i Jovana Malinović, predsednica Odbora za marketing preuzele su vođstvo Sekretarijata kao Generalni sekretar i Zamenica Generalnog sekretara ove konferencije. Zadatak naše tri članice bio je da održe treninge delegatima koji prvi put učestvuju na ovakvom događaju, da nadgledaju rad komiteta i da koordinišu presedavajućima i Organizacionim timom. Natalija Beljić preuzela je ulogu delegata Bolivarske Republike Venecuele u Savetu za ljudska prava gde je imala priliku da diskutuje o temama ekstremnog radikalizma i terorizma kao i o temi urbanog razvitka u cilju uključenja osoba sa invaliditetima.

Čestitamo našim članicama na njihovom radu i posvećenosti ovoj konferenciji.