Дана 07.12.2017. године на 12. редовном заседању, које је одржано на острву Чеџу, у Јужној Кореји, Српска традиционална народна игра “коло” уписана је на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства.Одлуку о упису “кола” донео је Међувладин комитет за очување нематеријалног културног наслеђа, а одлука је објављена и на сајту Унеска.
Процедура за упис традиционалне народне игре коло на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства започета је на основу одлуке Националног комитета за нематеријално културно наслеђе у децембру 2015. године. Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду припремио је номинацијски досије који је у марту 2016. године Министарство културе упутило у процедуру усвајања. У саопштењу се наводи да је досије припремљен у сарадњи са предлагачима елемента за Унескову листу, Факултетом музичке уметности; Ансамблом традиционалних игара „Коло” и Центром за истраживање и очување традиционалних игара Србије.